Zielone budynki

Jest to usługa polegająca na optymalizacji budynków projektowanych oraz istniejących w celu uzyskania najkorzystniejszych wartości poprzez wprowadzanie najnowszych rozwiązań z dziedziny budownictwa zrównoważonego w oparciu o wiedzę wynikającą z certyfikacji budownictwa w systemie LEED i BREEAM (zielony certyfikat) mająca na celu ograniczenie wpływu na środowisko naturalne i szerzej wielowymiarowe oddziaływanie projektów inwestycyjnych:

  • ograniczenie zużycia energii i wdrażanie energii odnawialnej;
  • radykalną poprawę środowiska wewnętrznego w budynkach;
  • poprawę ergonomii i funkcjonalności budownictwa;
  • rewitalizację terenów i budynków poprzemysłowych i zdegradowanych;
  • zastosowanie jako całościowego systemu nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych oraz sposobu użytkowania budynków, (obecnie wdrażanych jako pojedyncze rozwiązania) w celu uzyskania jak największej synergii owocującej niskim zużyciem energii i lepszym klimatem, a w przyszłości realizujących zasady budynków plus energetycznych.