back-oferta

Koordynacja Najemców

Usługa koordynacji najemców jest adresowana w szczególności do właścicieli budynków biurowych oraz budynków handlowych, tj. deweloperów czy funduszy inwestycyjnych. OKO posiada zespół doświadczonych osób, którzy prowadzą proces koordynacji najemców we wszystkich jego fazach: projektowej, wykonawczej i odbiorowej.

Najważniejsze obszary będące integralną częścią usługi koordynacji najemców:  

  • Zastosowanie sprawdzonych i funkcjonujących metod realizacji projektu;
  • Prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • Prowadzenie prac zgodnie z harmonogramem, terminowe dostarczenie projektu;
  • Nowe trendy BREEAM, LEED;

W zakres usługi koordynacji najemców wchodzą w szczególności:

  • Stworzenie w uzgodnieniu z Klientem standardu jakości wykończenia budynku w zakresie części wspólnych oraz w odniesieniu do obszarów najmu;
  • Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej przygotowywanej przez najemców / koordynacja przygotowania dokumentacji dla poszczególnych najemców. Przekazywanie dokumentacji odpowiednim służbom budynkowym;
  • Tworzenie, opiniowanie, zatwierdzanie załączników technicznych do umowy najmu, określających zakres prac właściciela budynku oraz najemcy. Przygotowanie pozostałych dokumentów stanowiących część umowy najmu i zaproponowanie odpowiednich zapisów zabezpieczających interesy właściciela budynku;
  • Nadzór techniczny, kosztowy i zakresowy, koordynacja prowadzonych prac budowlanych oraz przygotowanie powierzchni najmu do przekazania najemcy;
  • Koordynacja uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych do prowadzenia prac budowlanych oraz użytkowania powierzchni najmu;
  • Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej przygotowywanej przez najemców; przekazywanie dokumentacji powykonawczej odpowiednim służbom budynkowym;